Έρευνα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Διαμορφωτής ακρών QAM

  • Κωδικοποιητής SD HD

  Νέα Η 27η έκθεση της Ινδίας το 2019 σύγκλισης έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς

  Bravo Communication International Limited

  Ιδρυμένο το 2009, Bravo έχει την έδρα, το κέντρο Ε&Α και τη βάση κατασκευής στο Πεκίνο και ένα τμήμα λειτουργίας αγοράς σε Shenzhen. Το Bravo απασχολεί περίπου 300 άτομα και είναι εθνική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας και καινοτόμος επιχείρηση. Η επιχείρηση ενώνει μια ομάδα υψηλής ποιότητας επαγγελματικού διοικητικού προσωπικού, στο συνεργάσιμο υπολογισμό FPGA/DSP/ΚΜΕ/GPU και τις ψηφιακές τηλεοπτικές εφαρμογές επεξεργασίας σήματος όπως η κατοχή τεχνικών επιφυλάξεων μιας των βαθιών βιομηχανίας και η συσσώρευση. Η κύρια επιχείρηση της επιχείρησης καλύπτει τις διάφορες τηλεοπτικές εφαρμογές επικοι...
  Λαϊκή κατηγορία Όλα